Buronzo, via Giuseppe Garibaldi, 1950 circa

1080 659 Memorie Condivise

1950 circa
Buronzo, via Giuseppe Garibaldi

Luogo: Buronzo Contributore: Ivan Brotto
  • 0